Maden Direktörlüğü

Maden Direktörlüğü

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.
Maden Direktörlüğü

Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santralleri ile yörenin teshin ve sanayiye yönelik yakıt ihtiyacını karşılamak üzere TKİ genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 1984 yılında kurulan Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müdürlüğü, özelleştirme sonucu 2014 yılı Aralık ayında

Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur. Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Maden Direktörlüğü olarak faaliyetlerine devam eden işletme, Eskihisar, Tınaz, Bağyaka açık işletmelerinden üretilen kömürlerle 630 MW (3x210), gücündeki Yatağan Termik Santrali’nin yakıt ihtiyacını karşılamaktadır.

 

Maden Hakları

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. 9 adet ruhsat sahasına sahiptir. 

İşletme Sistemi

İşletme sistemi olarak, ekskavatör-kamyon ve dragline müşterek kullanılmaktadır. İnceltme dekapajı ekskavatör-kamyon kombinasyonu ile yapılmakta, kömür üzerinde kalan yaklaşık 25 metrelik örtü dragline ile kazılmaktadır. Üzeri açılan kömürler ekskavatörle kamyonlara yüklenerek taşınmaktadır.  

Yılda ortalama 30.000.000 m3 dekapaj ve 5.200.000 ton kömür üretimi yapılmaktadır.

Araç Parkı

Eskihisar açık işletme sahasında 65yd³ kapasiteli, Tınaz açık işletme sahasında 32yd³ kapasiteli olmak üzere 2 adet dragline ile 15yd³ kapasiteli 9 adet, 10yd³ 2 adet elektrikli ekskavatör, 48 adet 77 tonluk toprak kamyonu, 8 adet 135 tonluk kömür kamyonu, 28 adet buldozer ve 30 adet yardımcı iş makinası kullanılmaktadır.  

Kuruluştan Bugüne Yapılan Dekapaj ve Üretilen Kömür Miktarı

Açık İşletme Üretimi Yapılan Dekapaj (m³) Üretilen Kömür (ton)
Eskihisar 393.550.000 94.691.000
Tınaz 234.003.000 28.571.000
Bağyaka 26.079.000 15.120.000
Bayır-Salihpaşalar 2.162.000 897.000
Toplam 655.794.000 139.279.000

Rezerv ve Kalite

Şirketimize ait ruhsat sahalarındaki rezerv miktarları ile kimyasal analiz sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Açık İşletme 51.000.000 ton AID: 2.209 KCal/kg, Nem: %38, Kül: %27
Yeraltı işletmesi 110.000.000 ton AID: 2.653 KCal/kg, Nem: %30, Kül: %23
Toplam Rezerv 161.000.000 ton  

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Maden Direktörlüğü’ne ait ruhsat sahalarında Açık İşletme rezervlerine ek olarak Yeraltı İşletmesine uygun rezervler de vardır. Yeraltı işletmesine geçilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.