İhaleler

İhaleler

İşletme sistemi olarak, ekskavatör-kamyon ve dragline müşterek kullanılmaktadır. İnceltme dekapajı ekskavatör-kamyon kombinasyonu ile yapılmakta, kömür üzerinde kalan yaklaşık 25 metrelik örtü dragline ile kazılmaktadır. Üzeri açılan kömürler ekskavatörle kamyonlara yüklenerek taşınmaktadır.

Yılda ortalama 30.000.000 m3 dekapaj ve 5.200.000 ton kömür üretimi yapılmaktadır.