Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları

Toplum Destek Projeleri

Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları

Şirketimiz, dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan enerji ihtiyacını en önemli yerli kaynağımız olan kömürden karşılamak ve dışa bağımlılığı azalmak amacıyla kömür rezervlerini günün şartlarına uygun teknolojiyle, insan odaklı ve çevreye duyarlı şekilde üreterek, ülke ekonomisine, bölge insanının istihdamına katkıda bulunmaktadır. Maden çıkarma faaliyetleri sırasında elde edilen tüm değerler korunarak, doğaya tekrar kazandırılmaktadır.

Madencilik faaliyetleri sonucunda tahrip edilen doğanın yeniden kazanılarak sonraki nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için, ağaçlandırma faaliyetlerine 1991 yılından bu yana devam edilmektedir. Dış döküm sahalarına hızla gelişen akasya dikimi yapılmış, bunun yanı sıra deneme amaçlı iğde, fıstık çamı, incir, badem, servi gibi türler denenmiş ve iyi sonuçlar alınmıştır. İç döküm sahalarına, yörenin en yaygın ve ekonomik değeri yüksek olan zeytin ağaçları dikilmiş ve olağanüstü başarı sağlamıştır.

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. maden sahalarında bugüne kadar 589,5 hektar alan ağaçlandırılarak, çeşitli cinslerde 1.156.193 adet ağaç dikilmiştir. Ağaçlandırma yapılan alanlarda, yaban hayatı hızla gelişmekte ve doğaya geri kazanım büyük ölçüde gerçekleşmektedir. Ağaçlandırma alanlarında hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır.

 

 

SOSYAL SORUMLULUK

Yatağan Termik Santrali Maden İşletme sahalarına Dikilen Ağaçlar

Ağaç Cinsi Yıllar Alan (hektar-ha) Adet
Yalancı Akasya 1991 – 2011 399.2 1.074.406
Zeytin 1996 – 2017 144.0 32.184
Fıstık Çamı 1995 – 2012 8.4 9.203
Toplam   589.5 1.156.193