Korona Virüsüne (Covid-19) Karşı Alınan Önlemlerimiz

COVID-19 TETBİRLERİ BİLGİLENDİRME METNİ


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02.09.2021 tarihinde yayınlanan; ″ 41515602-000/99 Sayılı İş yerlerinde COVID-19 Tedbirleri ″ genelgesi kapsamında; “Termik Grup Müdürlüğü içinde bulunan; Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Maden ve Santral Direktörlükleri ’ne ait işyerleri ile konaklama ve sosyal tesislerine girişine izin verilecek olan tüm Termikler Grubu çalışanları ile yeni işe alınacak personeller, hizmet alımı yapılan çözüm ortağı, yüklenici ve/veya alt yüklenici olarak sözleşmeye dayalı çalışanlar, saha ziyaretçileri de dahil olmak üzere sahalarımızda kalıcı veya geçici olarak bulunacak kişilerin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

  • En az 2 Doz COVID-19 aşısı olması,
  • En az 1 Doz COVID-19 aşısı olmuş ve son 3 Ay içerisinde COVID-19 tanısı konmuş olması,
  • Aşı olmayanlar;
    • Çalışanlar, üst-alt yüklenici fark etmeksizin haftalık PCR Testi yaptırmaları,
    • Ziyaretçiler için sahaya veya sosyal tesislere kabul öncesi 48 Saat içerisinde yapılmış PCR Test sonuçlarının sunulması,
  • Yeni istihdam edilecek personeller ve işe alımlar öncesinde aşı kartı veya haftalık PCR Test sonuçlarının sunulması,
  • Kronik rahatsızlıkları olan çalışanların, hastaneden aşı olmalarına engel teşkil eden durumlar için “Heyet Raporunun” Sunulması,

Yukarıda ki şartları sağlamayan kişiler Termikler Grubu’na ait işyeri ve/veya müştemilatlarına 26/10/2021 Salı günü itibarıyla alınmamaktadır.

Not-1: PCR Testleri, ilgili kişiler tarafından yetkili hastanelerde yaptırılacaktır, çalışanlarımızın test sonucu RTLS (Real Time Locating System/Gerçek Zamanlı Personel Takip Sistemi) üzerinden kontrol edilecektir.26/10/2021 Salı günü itibarıyla alınmamaktadır.

Aşı yaptırmayan çalışanlarımızın 26/10/2021 Salı gününden başlamak üzere her pazartesi COVID – 19 (PCR) testini göstererek işe girişlerine müsaade edilmektedir.

PCR Testi getirmeyen ve aşı olmamakta ısrar eden çalışanlarımız “İlk etapta yıllık izne akabinde ücretsiz izne çıkartılmaktadır”.

Not-2: Çalışma sahalarımıza gelen/gelecek olan ilgili kişiler, nizamiye girişlerinde güvenlik personellerimiz tarafından Gerçek Zamanlı Personel Takip Sistemi (RTLS) Sistemi üzerinden sorgulanacaktır, riskli olan veya yukarıdaki kriterleri taşımayanlar çalışma sahalarımıza alınmayacaklardır.

Not-3: Ziyaretçiler; HES Kodu üzerinden bakanlık sisteminden kontrol edilecektir, riskli olanlar sahaya alınmayacaktır.

Not-4: PCR Testleri özel/devlet fark etmeksizin Cumartesi - Pazar’da dahil, seyahat öncesi veya iş veren gerekliliği durumlarında yapılmaktadır.