Neden Termik Enerji

Neden Termik Enerji

Türkiye’nin kesintisiz enerjisini üreten Yatağan Termik Enerji sayesinde kazanılan avantajları keşfedin.

Kesintisiz Enerji Üretimi

Termik santraller yılın her ayında enerji üretimi sağlayarak üretim dengesine katkıda bulunur. Yenilenebilir kaynaklara göre sabit çıktılı elektrik üretimi sağladığı için elektrik sisteminin omurgasını oluşturur.

Enerji Verimliliği

Termik santralleri tam kapasiteyle çalıştırmak mümkündür. Yani yakıt olduğu sürece santralden istenildiği kadar verim elde edilebilir.

Arz Güvenliği

Mevcut enerjinin kaynağından çıkarılarak enerji arz ve talebinin yeterli miktarda, kaliteli, makul maliyet ve makul fiyatla üretilmesini sağlar.

Milli Enerji Kaynağı

Yerli kömür rezervlerinin insan odaklı ve çevre dostu teknolojilerle enerjiye çevrilmesini sağlayarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunur.